Cauza Velcea şi Mazăre c. României (1.12.2009)–efectele nedemnităţii asupra retransmiterii succesiunii

Starea de fapt pertinentă

Reclamanţii Ştefan Velcea şi Florica Mazăre sunt tatăl şi sora Tatianei A., care a fost ucisă împreună cu mama sa în 7 ianuarie 1993 în urma unei dispute avută cu soţul său, Aurel A. În noaptea tragediei, acesta era însoţit de fratele său, George L., agent de poliţie aflat în afara serviciului. Amânoi s-au prezentat la domiciliu părinţilor Tatianei A. pentru ca Aurel A. să o convingă să renunţe la acţiunea de divorţ. Împreună au părăsit locul faptei şi George L. l-a condus pe fratele său la domiciliul acestuia. Două ore mai târziu, Aurel A. s-a sinucis, lăsând două scrisori în care mărturisea că şi-a ucis soţia şi soacra. În calitate de agent de poliţie, George L. a informat poliţia despre cele petrecute.

Cercetarea penală pornită împotriva lui Aurel A. s-a finalizat printr-o soluţie de clasare pronunţată de Tribunalul Bucureşti, pe motiv că autorul infracţiunilor era decedat şi nicio altă persoană nu fusese implicată. Reclamanţii au obţinut înscrisuri din dosar, iar urmare a unei plângeri penale a reclamantului împotriva lui George L., parchetul militar din Bucureşti a efectuat cercetări, finalizate cu soluţie de neîncepere a urmăririi penale în 9 decembrie 1994. La plângerea reclamanţilor, parchetul general militar de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a decis continuarea cercetărilor şi ancheta a fost redeschisă. În 7 aprilie 2003, în urma modificărilor legislative privind statutul poliţistului, cauza a fost trimisă parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a decis neînceperea urmăririi penale la 2 martie 2004. Reclamanţilor nu le-a fost comunicată această soluţie.  Procedura partajului succesoral de pe urma defunctei Tatiana A. a fost declanşată în 1993. Reclamantul a cerut îndepărtarea familiei lui Aurel A. de la succesiune, deoarece fiica sa fusese ucisă de Aurel A. Codul civil român (art. 655 alin. 1) prevedea că persoana condamnată pentru uciderea defunctului este nedemnă de a veni la moştenirea acestuia. Aplicând strict această dispoziţie, jurisdicţiile interne au refuzat să reţină nedemnitatea lui Aurel A. pe motiv că acesta nu a fost condamnat pentru omor printr-o decizie definitivă, din moment ce s-a sinucis la puţin timp după ce şi-a ucis soţia. Lucian L., fratele lui Aurel A., a devenit moştenitorul a 1/4 din patrimoniul Tatianei A., prin retransmitere.

În drept

Asupra art. 2 din Convenţie

Curtea a reamintit că moartea violentă a unui om impune o anchetă oficială efectivă ce trebuie începută din oficiu, într-o manieră adecvată şi cu celeritate. Printre altele, publicul trebuie să aibă dreptul de a cunoaşte suficiente elemente din anchetă sau concluziile acesteia.

În speţă, o anchetă a avut loc la iniţiativa autorităţilor. Cu toate acestea, deşi au fost informate cu privire la implicarea lui George L. în comiterea faptelor, autorităţile nu au desfăşurat investigaţii împotriva acestuia decât după câteva luni şi numai ca urmare a unei plângeri penale formulate de reclamanţi.

În privinţa caracterului adecvat al anchetei, Curtea a constatat că George L. era agent de poliţie (deşi nu acţionase în timpul atribuţiilor de serviciu), iar ancheta trebuia condusă de persoane independente faţă de el. Or, independenţa procurorilor militari care au desfăşurat acte de cercetare este afectată, având în vedere reglementarea naţională în vigoare la data faptei, potrivită căreia procurorii militari şi poliţiştii aparţineau aceleiaşi structuri militare, ce are la bază principiul subordonării ierarhice. Intervenţia parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care s-a mulţumit să dispună neînceperea urmăririi penale fără a efectua vreun act de cercetare penală, nu este suficientă pentru a acoperi lipsa de independenţă a procurorilor militari.

Este necontestat în cauză că ancheta – care a durat 11 ani – privind implicarea lui George L. nu a fost condusă cu suficientă celeritate.

În fine, Curtea a admis că deşi reclamanţii au fost implicaţi în procedura penală, ei nu au fost informaţi cu privire la ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale din 9 decembrie 1994 şi din 2 martie 2004, ceea ce putea să îi împiedice să conteste în mod eficient soluţiile.

Curtea a concluzionat, cu unanimitate că procedura privind rolul agentului George L. în tragedia din 7 ianuarie 1993 nu a constituit o anchetă rapidă şi efectivă, iar art. 2 a fost încălcat.

Asupra art. 8 din Convenţie

Drepturile succesorale constituie un element care nu poate fi neglijat în viaţa de familie. Convenţia nu impune statelor membre să adopte dispoziţii legislative în materia nedemnităţii succesorale, dar dacă aceste dispoziţii există, astfel cum e cazul în dreptul român, ele trebuie aplicate într-un mod conform finalităţii lor.

În cauză, nu este niciun dubiu că Aurel A. este ucigaşul Tatianei A. Curtea nu a găsit necesară să readucă în discuţie principiul fundamental de drept penal naţional constând în caracterul personal şi netransmisibil al responsabilităţii penale. A considerat totuşi că, pe plan civil, nu se poate admite că datorită decesului unei persoane (aici, Aurel A.), caracterul ilicit al faptelor sale ar rămâne fără efect. În circumstanţele speciale ale speţei, aplicând dispoziţiile din Codul civil cu privire la cazurile de nedemnitate în mod mecanic şi prea restrictiv, tribunalele române au depăşit limita a ceea ce era necesar pentru asigurarea respectării principiului securităţii juridice.  În concluzie, Curtea a constatat că a fost încălcat art. 8 din Convenţie.

 125.  La Cour rappelle d’emblée que la vie familiale ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants ; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des États contractants. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que le domaine des successions et des libéralités entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 23-24, § 52, et Pla et Puncernau c. Andorre, no 69498/01, § 26, CEDH 2004-VIII). Les droits successoraux constituent donc un élément non négligeable de la vie familiale. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention n’exige pas pour autant la reconnaissance d’un droit général à des libéralités ou à une certaine part de la succession de ses auteurs, voire d’autres membres de sa famille : en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux États contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale et pareil droit n’est pas indispensable à la poursuite de celle-ci. 

126.  La Cour observe que, en l’espèce, le requérant dénonce pour l’essentiel le fait que le frère de son gendre, Lucian L., a hérité de sa fille décédée. Elle note que, s’appuyant sur une jurisprudence constante quant à l’interprétation de l’article 655 § 1 du code civil, les tribunaux internes ont refusé de qualifier d’indigne le gendre du requérant, Aurel A., au motif que ce dernier n’avait pas été condamné pour meurtre par une décision de justice définitive. Son frère a ainsi pu prendre sa place dans la succession et hériter de la fille du requérant. 

Pour la Cour, les limitations apportées par le code civil roumain à la capacité du requérant à recevoir une certaine partie de la succession de sa fille en raison de l’existence des dispositions successorales en faveur d’un conjoint ne se heurtent pas en elles-mêmes à la Convention (voir, mutatis mutandis, Marckx, précité, § 53, Merger et Cros c. France, no 68864/01, § 47, 22 décembre 2004). Toutefois, la Cour constate qu’il ne s’agit pas en l’espèce du droit à une certaine part de la succession, comme le soutient le Gouvernement, mais plutôt d’une contestation quant à la qualité des successeurs. En conclusion, l’article 8 de la Convention entre en ligne de compte. 

127.  La Cour note ensuite que la présente affaire concerne un litige successoral entre deux personnes privées. L’affaire pourrait être examinée sous l’angle d’une ingérence des tribunaux nationaux dans le respect de la vie familiale du requérant si l’interprétation donnée par eux aux dispositions légales applicables devait être considérée comme méconnaissant l’article 8 de la Convention ou sous l’angle de l’omission des tribunaux, dans des rapports existant entre personnes privées, de respecter leurs obligations positives découlant de l’article 8 et visant à l’adoption de mesures efficaces, raisonnables et adéquates pour la protection du droit à la vie familiale du requérant dans l’application desdites dispositions légales (Schaefer c. Allemagne (déc.), no 14379/03, 4 septembre 2007). 

La Cour peut toutefois laisser cette question ouverte. Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive, à la charge de l’État, d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que le requérant puise dans le paragraphe 1 de l’article 8, ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin d’assurer le respect de la Convention. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de l’équilibre voulu (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 41, série A no 172, López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, § 51, série A no 303-C, et Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII). 

128.  La Cour relève que deux intérêts se trouvaient confrontés : d’une part, l’intérêt du requérant qui entendait voir Aurel A. déclaré indigne d’hériter de sa fille, et, d’autre part, celui de Lucian L. d’hériter de son frère, y compris la partie des biens qui avait appartenu à Tatiana A., en l’absence d’une décision définitive de condamnation visant son frère. L’exigence d’une décision judiciaire définitive de condamnation pour meurtre afin de qualifier une personne d’indigne peut trouver sa justification dans la protection des droits et libertés d’autrui, l’un des buts légitimes prévus par l’article 8 § 2 de la Convention. Une telle décision de condamnation apporte en principe un gage de sécurité juridique par rapport à tout autre constat de culpabilité de la personne prétendument indigne, ce qui sert les intérêts de la société. 

129.  La Cour rappelle que la Convention n’exige pas d’un État membre qu’il adopte des dispositions législatives en matière d’indignité successorale. Toutefois, une fois ces dispositions adoptées, elles doivent être appliquées d’une manière conforme à leur but. Ainsi, en l’espèce, afin d’établir si les tribunaux nationaux ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents, la Cour se doit de prêter particulièrement attention à la portée de la règle prévue par le code civil en matière d’indignité, et plus particulièrement à son application en l’espèce (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 150). En tant qu’exceptions à l’exercice du droit au respect de la vie familiale, les arguments des tribunaux appellent un examen attentif et soigneux par la Cour (Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 77, CEDH 2007-…). La Cour ne méconnaît pas qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d’interpréter et d’appliquer le droit interne et elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (Bulut c. Autriche, 22 février 1996, Recueil 1996-II, § 29, et Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31). Néanmoins, dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, elle considère qu’une application trop rigide des dispositions légales peut se révéler contraire à l’article 8 de la Convention. 

130.  A ce sujet, la Cour note que l’ordonnance de classement de l’affaire du 20 août 1993 a déclaré qu’Aurel A. était l’auteur de la mort de Tatiana A. (voir paragraphe 24 ci-dessus). Le parquet a fondé son ordonnance notamment sur une lettre découverte dans l’appartement d’Aurel A. dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir tué son épouse. Qui plus est, les membres de la famille d’Aurel A., dont Lucian L., n’ont nullement nié qu’Aurel A. était l’auteur de la mort de Tatiana A. 

131.  Sans ignorer l’importance du principe de la sécurité juridique dans tout ordre juridique national, principe dont elle a, à maintes reprises, affirmé l’importance, la Cour estime, au vu des circonstances particulières de la présente espèce, que l’interprétation de la disposition du code civil régissant les causes d’indignité a été trop restrictive, au détriment de la vie familiale du requérant. Selon elle, il n’y avait aucun doute quant à la culpabilité d’Aurel A. En ne prenant pas en compte le constat du parquet, l’aveu de l’auteur du meurtre et la reconnaissance par la famille de la culpabilité de ce dernier, les tribunaux sont allés au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer le respect du principe de la sécurité juridique. 

132.  La Cour ne saurait admettre que, à la suite du décès d’une personne, le caractère illicite de ses agissements reste sans effet. Certes, les principes gouvernant la responsabilité pénale d’une personne suspectée d’avoir commis des faits prohibés par la loi pénale et leur application par les autorités nationales empêchaient, à juste titre, une fois le classement sans suite décidé, de continuer à enquêter sur la responsabilité d’Aurel A. après son décès. La Cour ne saurait remettre en question ce principe fondamental du droit pénal national qu’est le caractère personnel et non transmissible de la responsabilité pénale. Il n’en reste pas moins que la reconnaissance formelle, par les autorités, du caractère illicite de tels agissements avant de conclure à une décision de classement de l’affaire déterminée par le décès de la personne concernée devrait constituer, d’une part, un message clair envoyé à l’opinion publique que les autorités ne sont pas disposées à tolérer de tels agissements, et, devrait servir, d’autre part, aux intéressés, dans les prétentions à caractère civil qu’ils peuvent avoir (voir, mutatis mutandis, Niţă c. Roumanie, no 10778/02, § 36, 4 novembre 2008). 

133.  Le respect de la vie familiale du requérant aurait exigé la prise en compte des circonstances particulières et, pour ainsi dire exceptionnelles, de l’affaire pour éviter une application mécanique des principes d’interprétation des dispositions de l’article 655 § 1 du code civil. La Cour en conclut que, eu égard à la situation très particulière en cause dans la présente affaire (paragraphe 128 ci-dessus), et compte tenu de la marge d’appréciation étroite dont l’État défendeur bénéficiait pour une question touchant à la vie familiale, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts du successeur d’Aurel A., d’une part, et les intérêts du requérant, d’autre part. 

134.  Il y a donc eu violation de l’article 8 sur ce point. La Cour prend nonobstant acte avec intérêt du récent changement législatif relatif à la clause sur l’indignité successorale dans le nouveau code civil roumain (voir paragraphe 77 du droit interne pertinent), changement qui va dans le même sens que son raisonnement exposé ci-dessus. 

Hotărârea va deveni definitivă în condiţiile art. 44 par. 2 din Convenţie.

Doar o părere…

Curtea a remarcat faptul că în noul Cod civil dispoziţiile legale corespund principiilor enunţate în speţa de faţă.

Trebuie precizat că doctrina şi practica judiciară erau majoritare în a considera că în lipsa unei hotărâri definitive de condamnare, omorul sau tentativa de omor nu ar produce efecte în civil (a se vedea Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, p. 62). Surprinzător, opinia minoritară – cu argumente deosebit de pertinente – este confirmată chiar de CEDO.

Nu trebuie pierdute din vedere circumstanţele speciale ale cauzei de faţă (decesul autorului omorului) şi modul în care este aplicat principiul enunţat de Curte la alte situaţii de fapt, dat fiind că trebuie respectată în acelaşi timp prezumţia de nevinovăţie a celui acuzat de astfel de fapte.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s