DREPT PROCESUAL CIVIL. GRILE PENTRU TESTAREA CUNOSTINTELOR – Cu explicatii ale variantelor de raspuns. Examen de licenta, admitere in profesie, definitivat, promovare

Militaru_grile_drept_procesual_civilDin punctul de vedere al instituției care formează sau recrutează profesioniști ai dreptului, testele grilă constituie o modalitate rapidă și obiectivă de verificare a cunoștințelor juridice, complexă din punct de vedere al capacității de a raționa logico-juridic, motiv pentru care ocupă un loc deosebit de important în procesul de evaluare sau selecție.
Din punctul de vedere al celui aflat într-un astfel de proces, testele grilă reprezintă și un instrument de autoevaluare, suficient de atractiv din perspectiva diversității problemelor de drept, teoretice și practice, parcurse într-un timp relativ scurt.
Pornind de la această realitate, în contextul reformei majore a dreptului intern prin adoptarea noilor Coduri, autorii și-au propus să pună la dispoziția tuturor celor interesați un astfel de mecanism de evaluare și, respectiv, de autoevaluare, pornind de la portofoliul examenelor sau concursurilor tradiționale din ultimul deceniu, transpus în actualitatea noilor reglementări și dezvoltări doctrinare, conform tematicii și bibliografiei pentru anul în curs, de o manieră cât mai cuprinzătoare sub aspectul materiei de studiu acoperite.
Astfel, cele 1111 teste grilă, concepute și sistematizate după structura noului Cod de procedură civilă (cuprins), într-o manieră cvasi-exhaustivă, permit aprofundarea cunoștințelor de drept procesual civil pe parcursul seminariilor, dar și pregătirea examenelor de an sau de licență ori a concursurilor de admitere, definitivat sau promovare în profesiile juridice (magistratură, barou, notariat etc.).
Grilele au fost elaborate în sistem semi-deschis (trei variante, cel puțin un răspuns corect, maxim două răspunsuri corecte), adoptat de majoritatea instituţiilor ce recrutează, formează sau evaluează profesionişti ai dreptului.
Deloc surprinzător, pentru toţi cei care se pregătesc pentru examene sau concursuri, principalul element de atracţie îl vor constitui explicaţiile tuturor variantelor de răspuns, care ocupă mai bine de jumătate din întregul volum (extras).
Dat fiind că doctrina de specialitate și practica judiciară se află în plin proces de „sedimentare interpretativă” post-codificare, autorii oferă o motivare amplă a soluțiilor alese, cu explicaţii detaliate sau trimiteri la textele legale în vigoare până la 15 iulie 2014 și la lucrările relevante din doctrina de specialitate, încercând, totodată, să evite chestiunile cu caracter controversat, regulă impusă de orice sistem de evaluare, în scopul asimilării cât mai facile a sistemului de rezolvare a grilelor, dar si al fixării temeinice a cunoștintelor în materie.

Autorii Serena Evda Militaru, Ionut Militaru

Detalii tehnice: Editura Hamangiu

(377 pagini. ISBN 978-606-27-0038-6)