Hotărârea CJCE în cauza C-318/07 Hein Persche / Finanzamt Lüdenscheid

https://ionutmilitaru.files.wordpress.com/2008/12/curia-cjce.jpg

Deducerea fiscală a donaţiilor efectuate în favoarea unor organizaţii de interes general nu trebuie rezervată numai organizaţiilor stabilite pe teritoriul naţional.

Statul membru al donatorului trebuie să verifice respectarea condiţiilor impuse organizaţiilor de interes general naţionale.

Libera circulație a capitalurilor se opune unei reglementări a unui stat membru în temeiul căreia, în ceea ce priveşte donațiile făcute unor organizaţii recunoscute ca fiind de interes general, beneficiul deducerii fiscale nu este acordat decât pentru donațiile efectuate în favoarea unor organizaţii situate pe teritoriul național.

Comunicat CJCE

Dreptul german prevede deducerea fiscală a donațiilor efectuate în favoarea unor organizaţii de interes general cu sediul în Germania, care îndeplinesc anumite condiții, excluzând în același timp acest avantaj fiscal pentru donațiile efectuate în favoarea organizaţiilor stabilite și recunoscute ca fiind de interes general într-un alt stat membru.

În declarația de venituri pentru anul 2003, domnul Hein Persche, cetăţean german, a solicitat totuși deducerea fiscală a unei donații în natură în valoare de aproximativ 18 180 euro, pe care a efectuat-o în favoarea Centro Popular de Lagoa, cu sediul în Portugalia (un cămin de bătrâni pe lângă care funcționează un centru de plasament pentru copii). Finanzamt (biroul de impozite) a refuzat deducerea solicitată pe motiv că beneficiarul donației nu era stabilit în Germania și că domnul Persche nu prezentase o chitanță a acestei donații întocmită cu respectarea condițiilor de formă.

Bundesfinanzof (instanță germană supremă în materia litigiilor privind impozitele), care urmează să se pronunţe în ultimă instanţă în cauză, solicită Curții de Justiție să stabilească dacă un stat membru poate supune deductibilitatea fiscală condiției ca beneficiarul să fie stabilit pe teritoriul național.

În hotărârea pronunțată astăzi, Curtea de Justiție examinează aspectul dacă deductibilitatea fiscală a donațiilor transfrontaliere intră sub incidența liberei circulații a capitalurilor garantată de dreptul comunitar. În acest sens, Curtea arată că, atunci când un contribuabil solicită într-un stat membru deducerea fiscală a donațiilor efectuate în favoarea unor organizaţii stabilite și recunoscute ca fiind de interes general într-un alt stat membru, astfel de donații intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor din tratat privind libera circulație a capitalurilor, chiar dacă acestea sunt efectuate în natură sub formă de bunuri de uz curent.

În condițiile în care posibilitatea obținerii unei deduceri fiscale poate influența în mod semnificativ atitudinea donatorului, imposibilitatea deducerii în Germania a donațiilor efectuate în favoarea unor organizaţii recunoscute ca fiind de interes general atunci când acestea sunt stabilite în alte state membre este de natură să afecteze disponibilitatea contribuabililor germani de a efectua donații în favoarea acestora. În consecință, o astfel de reglementare constituie o restricție privind libera circulație a capitalurilor care este, în principiu, interzisă.

Potrivit Curții, această restricție nu este justificată. Curtea arată că un stat membru este îndreptățit să aplice, în cadrul legislației sale referitoare la deductibilitatea fiscală a donațiilor, o diferență de tratament între organizaţiile naționale recunoscute ca fiind de interes general și cele stabilite în alte state membre, atunci când acestea din urmă urmăresc alte obiective decât cele prevăzute prin propria sa legislație. Într-adevăr, dreptul comunitar nu impune statelor membre să acţioneze în aşa fel încât organizaţiile străine recunoscute ca fiind de interes general în statul membru de origine să beneficiaze în mod automat de aceeași recunoaștere pe teritoriul lor.

Nu este mai puțin adevărat că, atunci când o organizaţie recunoscută ca fiind de interes general într-un stat membru îndeplinește condițiile impuse în acest scop de legislația unui alt stat membru și are ca obiectiv promovarea unor interese identice ale colectivității, astfel încât ar putea fi recunoscută ca fiind de interes general în acest din urmă stat membru, autoritățile acestui stat membru nu pot refuza organizaţiei respective dreptul la egalitatea de tratament pentru simplul motiv că acesta nu este stabilit pe teritoriul lor.

În plus, legislația contestată nu este justificată nici de necesitatea de a asigura eficacitatea controalelor fiscale. Într-adevăr, nimic nu împiedică autoritățile fiscale respective să solicite contribuabilului dovezile pe care le consideră necesare pentru a aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile de deducere a cheltuielilor prevăzute de legislația în cauză și, în consecință, dacă se impune sau nu se impune acordarea deducerii solicitate. Curtea apreciază că nu este contrar principiului proporționalității ca statul membru al donatorului să fie constrâns să verifice sau să asigure verificarea, de îndată ce un contribuabil solicită beneficiul deducerii donațiilor pe care le-a efectuat în favoarea unor organizaţii stabilite într-un alt stat membru, a respectării condițiilor impuse organizaţiilor naționale de interes general.

În consecință, Curtea declară că libera circulație a capitalurilor se opune unei reglementări a unui stat membru în temeiul căreia, în ceea ce privește donațiile făcute unor organizaţii recunoscute ca fiind de interes general, beneficiul deducerii fiscale nu este acordat decât pentru donațiile efectuate în favoarea unor organizaţii situate pe teritoriul național, fără nicio posibilitate pentru contribuabil de a demonstra că o donație efectuată în favoarea unei organizaţii stabilite într-un alt stat membru îndeplinește condițiile impuse de respectiva reglementare pentru acordarea unui astfel de beneficiu.

Textul integral al hotărârii este disponibil aici.